lek. Łukasz Pałka

Specjalista chirurgi ogólnej i naczyniowej


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego, Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób tętnic (miażdżyca, tętniaki aorty i tętnic obwodowych, niedokrwienie kończyn, choroby tętnic szyjnych) i żył (niewydolność żylna, żylaki, zakrzepica żylna). Wykonuje operacje klasyczne oraz małoinwazyjne na układzie tętniczym i żylnym (udrażnianie, pomosty, stentowanie, skleroterapia, EVLT).

Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie diagnostyki (certyfikat USG Doppler Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii) oraz leczenia chorób naczyń (m.in. LINC Leipzig Intervensional Course). Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Zdaniem pacjentów: