dr n. med. Krzysztof Dyś

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiada stopień doktora nauk medycznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku Starszego Asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Jest członkiem sekcji radiologii zabiegowej PLTR. Wykładowca i uczestnik wielu konferencji i szkoleń krajowych oraz zagranicznych. Jest autorem licznych artykułów oraz prac z zakresu diagnostyki obrazowej oraz radiologii i chirurgii naczyniowej publikowanych w czasopismach krajowych oraz doniesień zjazdowych na konferencjach polskich i zagranicznych.

Zdaniem pacjentów: