Dni robocze: 8.00 - 20.00

Laserowe leczenie i usuwanie żylaków (EVLT)

Laserowe usuwanie żylaków EVLT to minimalnie inwazyjna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia niewydolności żył.

Żylaki kończyn dolnych

Żylaki to trwałe poszerzenia żył powierzchniowych, które przyjmują postać podskórnych balonowatych uwypukleń. Powstają w wyniku zaburzeń równowagi między ciśnieniem krwi jakie panuje w żyłach powierzchniowych, a wytrzymałością ich ściany. Najczęstszą przyczyną ich powstania i powiększania jest niewydolność zastawek żylnych oraz wrodzone lub nabyte osłabienie ściany żył.

Żylaki początkowo traktowane są jako problem kosmetyczny, jednak w wyniku nieleczonej choroby mogą pojawić się obrzęki podudzi, początkowo w okolicy kostek. Obrzęki nasilają się pod wieczór, a ustępują po nocy spędzonej w pozycji leżącej. Z biegiem czasu mogą się jednak utrwalić i nie ustępować po nocy.

Laserowa ablacja wewnątrzżylna EVLT

Laserowa ablacja wewnątrzżylna EVLT jest metodą o udokumentowanej skuteczności i bezpieczeństwie. Metoda polega na zamknięciu niewydolnych pni żylnych przy użyciu energii termicznej generowanej światłem lasera. Światłowód wprowadza się do żyły poprzez nakłucie skóry. Cały zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a pacjent opuszcza placówkę bezpośrednio po zabiegu bez konieczności hospitalizacji.

Wskazania oraz przygotowanie do zabiegu

Podstawą kwalifikacji do zabiegu EVLT jest wykonanie badania ultrasonograficznego duplex Doppler kończyn dolnych. Wskazaniem do laserowej ablacji wewnątrzżylnej są żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek w żyle powierzchniowej kończyny dolnej (żyle odpiszczelowej lub żyle odstrzałkowej). Na wybór metody wpływ ma również wiek pacjenta, zaawansowanie choroby oraz występowanie chorób współistniejących.

Przez zabiegiem niezbędne jest również wykonanie badań krwi: morfologii, APTT oraz CRP oraz zaopatrzenie w pończochy z I klasą ucisku. Zabieg przeprowadzamy jest w znieczuleniu miejscowym, dlatego nie ma konieczności być na czczo – pacjent może jeść i pić nawet chwilę przez zabiegiem.

Przebieg zabiegu

Po przygotowaniu kończyny płynem dezynfekcyjnym i znieczuleniu miejscowym skóry, pod kontrolą usg nakłuwa się przezskórnie żyłę i wprowadza się do niej jednorazowy, sterylny światłowód laserowy. Końcówkę światłowodu umieszcza się w okolicy połączenia uszkodzonej żyły powierzchownej z żyłą głęboką, z której pochodzi refluks. Następnie przez nakłucia skóry podaje się w okolicę żyły płyn z lekiem do znieczulenia miejscowego. Oprócz właściwości przeciwbólowych leku płyn ma za zadanie ochronić otaczające żyłę tkanki przed energią termiczną lasera. Po sprawdzeniu pozycji światłowodu rozpoczyna się zamykanie żyły. Impulsowa praca lasera pozwala na systematyczne wyciąganie światłowodu z żyły tak, aby zamknąć ją równomiernie na całej długości. Pozycję światłowodu kontroluje się podczas całego zabiegu w ultrasonografii. Po wyciągnięciu światłowodu z żyły na miejsce nakłucia zakłada się jałowy opatrunek a na kończynę pończochę o stopniowanym ucisku. Pacjent może wstać ze stołu zabiegowego i po chwili odpoczynku może opuścić gabinet zabiegowy o własnych siłach.

Zalecenia po zabiegu

  • profilaktyczne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych (10 dni)
  • noszenie pończochy o I stopniu ucisku przez 24 godziny po zabiegu, a następnie przez 2 tygodnie w ciągu dnia
  • wizyta kontrolna 4 tygodnie po zabiegu (bezpłatna)
  • w przypadku nasilenia dolegliwości przyjmowanie leków przeciwbólowych
  • bezpośrednio po zabiegu nie zaleca się samodzielnego prowadzenia samochodu

Już następnego dnia po zabiegu pacjent może wrócić do umiarkowanej aktywności fizycznej (spacery, chodzenie po schodach, praca nie wymagająca wzmożonego wysiłku), do uprawiania sportu można wrócić po 2-4 tygodniach.
Powikłania po zabiegu zdarzają się rzadko. W miejscach nakłucia skóry mogą pojawić się siniaki.

Zabiegi uzupełniające

Jako kolejny etap leczenia żylaków wykonuje się zabiegi uzupełniające takie jak: skleroterapia, klejenie żylaków (VeinOff) czy laseroterapia przezskórna Vasculaze i Lumecca. Łączenie różnych metod zabiegowych prócz skuteczności medycznej pozwala również osiągnąć lepsze efekty kosmetyczne.

Skleroterapia

Skleroterapia jest metodą zamykania żył przy pomocy chemicznego sklerozantu, czyli substancji, która po wprowadzeniu do naczynia powoduje obrzęk jego ściany i zmniejszenie przepływu, a w konsekwencji jego zwłóknienie. Zabieg jest niemal bezbolesny – najczęściej znieczulenie nie jest w ogóle potrzebne.

Ceny:

Skleroterapia

500 zł / ampułka

Wizyta kontrolna

bezpłatna

Dowiedz się więcej o zabiegu

Klejenie żylaków – VeinOff

VeinOff to metoda klejenia żył przy użyciu środka leczniczego – kleju tkankowego. Podczas zabiegu do naczynia zostaje wstrzyknięty środek leczniczy. Po podaniu niewielkiej ilości kleju chirurg uciska miejsce podania przez ok. 2-3 minuty. Sklejenie zapoczątkowuje miejscowy stan zapalny, który po paru tygodniach prowadzi do zwłóknienia i całkowitego zamknięcia dysfunkcyjnej żyły. Procedura trwa od kilku do kilkunastu minut i wykonywana jest podczas zabiegu EVLT lub skleroterapii.

Ceny:

VeinOff – klejenie żylaków

1200 zł

Wizyta kontrolna

bezpłatna

Laseroterapia przezskórna

Laser Vasculaze i Lumecca przeznaczony jest do koagulacji i zamykania łagodnych zmian naczyniowych. Podczas zabiegu specjalnie zaprojektowana głowica wysyła impulsy światła powodując zanikanie naczyń krwionośnych. Poprawa w obszarze leczenia następuje stopniowo, a do osiągnięcia pełnego efektu niezbędne jest przeprowadzenie kilku sesji zabiegu.

Ceny:

Vasculaze

1000 zł / sesja

Lumecca

1000 zł / sesja

Wizyta kontrolna

bezpłatna

Dowiedz się więcej o zabiegu