Dni robocze: 8.00 - 20.00

Laserowe usuwanie hemoroidów (LHP)

Co to są hemoroidy?

Hemoroidy są to jamiste struktury zbudowane z naczyń krwionośnych oraz tkanki łącznej. Zlokalizowane są wokół kanału odbytu. U znacznej części populacji mogą powodować krwawienie lub uwypuklać się na zewnątrz kanału odbytu. Do najczęstszych przyczyn rozwoju choroby hemoroidalnej należą: zaparcia, silne parcie podczas oddawaniu stolca, długie przesiadywanie w toalecie, przebyta ciąża i porody siłami natury.

Objawy choroby hemoroidalnej

Głównymi objawami choroby hemoroidalnej są krwawienia z odbytu (krew na bieliźnie i papierze toaletowym) oraz wypadanie guzków krwawniczych poza kanał odbytu. Niejednokrotnie pacjenci odczuwają ból, a także pieczenie i świąd okolicy odbytu.

Kwalifikacja do zabiegu

Decyzję o zabiegu podejmuje lekarz podczas wizyty kwalifikacyjnej. Na podstawie wyników badań i stanu ogólnego Pacjenta podejmuje się decyzję o zabiegu i ustala dogodny termin operacji. Metoda laserowego leczenia hemoroidów jest małoinwazyjną i bezpieczną metodą leczenia. Wykonywana jest w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu nasiękowym.

Przebieg zabiegu

Zabieg laserowego leczenia hemoroidów zazwyczaj wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub zewnątrzoponowym, dzięki czemu jest to możliwe w trybie tak zwanej chirurgii jednego dnia. Do wnętrza guzka krwawniczego wprowadza się radialne włókno laserowe, które stopniowo się wyciąga. Podczas wyciągania światło lasera o długości fali 1470 nm zamyka naczynia splotów żylnych hemoroidalnych oraz doprowadza do obkurczenia się tkanki łącznej.

Rekonwalescencja po zabiegu

Bezpośrednio po zabiegu pacjent może odczuwać niewielki ból. Początkowo może się pojawić obrzęk w okolicy guzków krwawniczych, który stopniowo ustąpi. Jest on związany z energią cieplną użytą podczas zabiegu. Ryzyko uszkodzenia zwieraczy odbytu jest skrajnie małe i praktycznie się nie zdarza. Po zabiegu może wystąpić niewielkie krwawienie, które może trzymywać się do ok. 2 tygodni. Po zaopatrzeniu żylaków odbytu znacznie wzrasta jakość życia pacjenta. Ustępuje krwawienie, dolegliwości bólowe znacznie się zmniejszają lub ustępują, a wypróżnianie się przestaje być uciążliwe.

Pozostałe zabiegi na hemoroidy

Skleroterapia hemoroidów

Skleroterapia hemoroidów jest zabiegiem polegającym na wstrzyknięciu substancji, która powoduje zamknięcie i obkurczenie się naczyń splotów hemoroidalnych. Dzięki temu guzki ulegają zmniejszeniu i wciągnięciu do kanału odbytu, a krwawienia ustają. Podczas jednego zabiegu można wstrzyknąć środek do wszystkich guzków krwawniczych.

Ceny:

Skleroterapia hemoroidów

1900 zł

Dowiedz się więcej o zabiegu

HemOff – klejenie hemoroidów

Zabieg metodą HemOff polega na wstrzyknięciu do wnętrza guzka krwawniczego środka należącego do grupy cyjanoaktylantów. Podanie niewielkiej ilości kleju zapoczątkowuje miejscowy stan zapalny hemoroidu, który po paru tygodniach prowadzi do zwłóknienia i całkowitego zamknięcia dysfunkcyjnej żyły w odbytnicy. Procedura trwa od kilku do kilkunastu minut.

Ceny:

HemOff – klejenie hemoroidów

3900 zł

Dowiedz się więcej o zabiegu