Dni robocze: 8.00 - 20.00

Poradnia Kardiologiczna

W poradni kardiologicznej zapewniamy kompleksową diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego.

W poradni kardiologicznej obejmujemy opieką pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, pacjentów po zawale serca, po bypassach, po stentowaniu tętnic wieńcowych oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy profilaktykę udaru mózgu oraz kwalifikujemy do operacji kardiochirurgicznych. Obejmujemy opieką kardiologiczną kobiety ciężarne. Nasz specjalista posiada duże doświadczenie w leczeniu pacjentów po zawale serca oraz by-passach.

Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna

  • badanie USG/ECHO serca
  • EKG – elektrokardiografia
  • holter EKG – wielodobowy zapis rytmu serca
  • holter ciśnieniowy – wielodobowy zapis ciśnienia tętniczego