Dni robocze: 8.00 - 20.00

Leczenie torbieli włosowej

Pilonidal Clinic to pierwsze w Polsce Centrum Medyczne zapewniające kompleksową diagnostykę i leczenie torbieli włosowej. Stosujemy małoinwazyjne i skuteczne metody zabiegowe, dzięki którym pacjenci szybko wracającą do pełni sprawności. Każdego dnia pomagamy pacjentom borykającym się z torbielą włosową wrócić do normalnego życia bez bólu i dyskomfortu.

Kwalifikacja do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikującej doktor Norbert Zapotoczny w oparciu o symptomy występujące u pacjenta oraz przeprowadzone badanie USG ocenia zmianę i stawia ostateczną diagnozę. Następnie omawia z pacjentem możliwe sposoby leczenia. Każda z metod ma swoje plusy i minusy, dlatego bardzo ważne jest przedyskutowanie z pacjentem wszystkich „za” i „przeciw”, ponieważ każdy może mieć inne oczekiwania i priorytety dotyczące wyników leczenia. Podczas ustalania planu leczenia torbieli włosowej staramy się zachować trzy główne cele:

1. Leczenie rany

Gojenie rany powinno być jak najszybsze a pielęgnacja rany powinna być prosta i nie wymagać specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej a jedynie asysty domowników.

2. Jakość życia

Jakość życia po operacji powinna być na tyle wysoka, żeby pacjent był w stanie funkcjonować w miarę normalny sposób, był w stanie siedzieć, kąpać się pod prysznicem, spać na plecach, jeździć samochodem, chodzić i wykonywać pracę nie wymagającą większego wysiłku fizycznego .

3. Ryzyko nawrotu

Ryzyko nawrotu choroby powinno być jak najniższe.

Aspekt estetyczny

Dodatkowo ważną kwestią jest również aspekt estetyczny – okolica rany pooperacyjnej i kształt pośladków powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego, blizna powinna być jak najmniej widoczna, należy unikać rozległych, szerokich blizn, zwłaszcza biegnących w poprzek szpary międzypośladkowej.

Metody leczenia torbieli włosowej

Bascom Cleft Lift – plastyka szpary międzypośladkowej

Plastyka szpary międzypośladkowej sposobem Cleft Lift (zwana również Bascom II – od nazwiska twórcy metody) jest metodą, która w największym zakresie wypełnia założenia medyczne leczenia a równocześnie pozostawia korzystny efekt estetyczny. Bezpośrednio po operacji pacjent może wstać i samodzielnie się ubrać, może od razu siadać na pośladkach i chodzić. Nie ma potrzeby pozostawania w Klinice na dłużej, po operacji i po udzieleniu dalszych wskazówek pacjent może opuścić Klinikę i wrócić do domu. Ponadto technika Cleft Lift znajduje zastosowanie praktycznie w każdym stadium choroby, od niewielkich zmian w tkance podskórnej po rozległe otwarte rany i zniekształcenia z bliznami po poprzednich, nieudanych operacjach. Dzięki modyfikacji tej techniki przez doktora Immermana pozwala ona również z powodzeniem zamknąć rany dochodzące do samego brzegu odbytu. Skuteczność metody wynosi 98-99%.

SiLaC – laserowe leczenie torbieli włosowej

Laserowa ablacja torbieli włosowej (z ang. sinus laser closure – SiLaC) to małoinwazyjna technika operacyjna polegająca na oczyszczeniu rany torbieli z bakterii, włosów, ropy i ziarniny, co umożliwia gojenie się tkanek i w konsekwencji zarośnięcie jamy torbieli. Dużą zaletą metody jest niewielka rozległość zabiegu, który jest ograniczony tylko do jamy torbieli oraz niewielkie, dość dobrze gojące się rany, których czas gojenia z reguły dochodzi do 4-6 tygodni. Dzięki niewielkiej ingerencji efekt kosmetyczny jest bardzo dobry – wygląd pośladków pozostaje właściwie niezmieniony. Skuteczność metody oceniana jest na 85-87%.