Dni robocze: 8.00 - 20.00

Torbiel włosowa pilonidalna – czy choroba przejdzie sama?


Torbiel pilonidalna to choroba przewlekła, która charakteryzuje się okresowymi stanami zapalnymi na tle infekcyjnym. U jej podłoża leży struktura anatomiczna o charakterze torbieli, czyli jamy wyścielonej nabłonkiem, położonej w szparze międzypośladkowej, w okolicy krzyżowo-guzicznej. Jej charakterystyczną cechą są włosy rosnące w jej wnętrzu – stąd nazwa, torbiel (zatoka) włosowa lub pilonidalna (od łacińskich słów pilus – włos i nidus – gniazdo).

Objawy towarzyszące chorobie

Umiejscowienie torbieli powoduje, że okresowo dochodzi do namnażania się w jej wnętrzu bakterii, powodujących stan zapalny okolicznej tkanki, ból, gorączkę oraz wyciek ropnej treści o nieprzyjemnym zapachu, w przypadku otwarcia sie przetoki skórnej. Z czasem incydenty zapalne stają się coraz częstsze a torbiel rozleglejsza.

Skuteczny sposób leczenia torbieli pilonidalnej

Niestety nie istnieje żadne skuteczne leczenie domowe torbieli, poza przyjmowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. W przypadku pojawienia się gorączki konieczne jest wprowadzenie antybiotyków. Gdy pojawi się ropień, często potrzebna jest interwencja chirurgiczna, która polega na nacięciu ściany torbieli, ewakuacji ropy, wypłukaniu i zdrenowaniu jej światła. Po ustąpieniu stanu zapalnego zmniejszają się dolegliwości bólowe a rana ulega zagojeniu. Jednak nie oznacza to pozbycia się problemu, gdyż cała struktura anatomiczna pozostaje nadal pod skórą. Jedynym skutecznym sposobem leczenia torbieli włosowej jest leczenie chirurgiczne. Tradycyjne operacje polegają na rozległym wycięciu torbieli, co wiąże się z pobytem w szpitalu, rozległą raną pooperacyjną, która trudno i długo się goi. Z powodu częstych powikłań gojenia rany większość chirurgów pozostawia ją otwartą, co przedłuża czas gojenia nawet do kilku miesięcy.

Torbiel włosowa jest źródłem Twojego bólu i dyskomfortu?

Z myślą o pacjentach borykających się z torbielą pilonidalną stworzyliśmy Pilonidal Clinic, której misją jest zdrowie i komfort pacjenta. To pierwsze w Polsce Centrum Medyczne zapewniające kompleksową diagnostykę i leczenie torbieli włosowej. Stosujemy małoinwazyjne i skuteczne metody zabiegowe, dzięki którym pacjenci szybko wracającą do pełni sprawności.

Laserowa ablacja torbieli pilonidalnej

Obecnie jednym z najskuteczniejszych i najmniej inwazyjnych sposobów leczenia chirurgicznego jest laserowa ablacja torbieli. Jej zaletą jest bardzo wysoka skuteczność, porównywalna do najlepszych metod klasycznych, niewielka, szybko gojąca się rana a przede wszystkim ambulatoryjny charakter operacji, po której pacjent od razu może wrócić do domu. Dzięki wprowadzeniu do wnętrza torbieli światłowodu oraz zniszczeniu jej ścian przy użyciu energii lasera, nie ma konieczności jej wycinania, co znacznie zmniejsza zakres operacji.

Laserowa ablacja torbieli włosowej (pilonidal sinus laser closure – SiLaC) jest procedurą, którą można wykonać w znieczuleniu miejscowym, bez konieczności zastosowania narkozy lub znieczulenia podawanego do kanału rdzenia kręgowego. Sam zabieg trwa około 20-30 minut a pacjent może opuścić klinikę tuż po jego zakończeniu. Minimalna rana pooperacyjna nie przeszkadza w prowadzeniu normalnego trybu życia ani nie powoduje znacznych dolegliwości bólowych. W badaniach klinicznych skuteczność metody ocenia się na około 92-95%, podczas, gdy najczęściej wykonywane proste wycięcie zmiany charakteryzuje się skutecznością około 85%. Należy także zaznaczyć, że spośród wszystkich dostępnych metod, SiLaC pozostawia najlepszy efekt kosmetyczny.

Autor: VenoMedica
Prawa autorskie zastrzeżone.

Author: venomedica

Date: 2019-08-16

Laserowe leczenie torbieli pilonidalnej – Pilonidal Sinus Laser Closure (SiLaC)


Torbiel pilonidalna, zwana inaczej torbielą włosową, jest przewlekłą i uciążliwą chorobą okolicy szpary międzypośladkowej. Powstaje 3-4 krotnie częściej u mężczyzn, zwłaszcza o ciemnej karnacji, z reguły w przedziale wiekowym 20-40 lat. Powstawaniu torbieli pilonidalnej sprzyja nadmierna potliwość, głęboka szpara pośladkowa i gęste owłosienie tej okolicy. Z uwagi na długi i trudny proces gojenia i ryzyko nawrotu, pacjenci borykają się z tym schorzeniem często przez wiele lat, odczuwając dyskomfort i zakłopotanie.

Przyczyny powstania torbieli pilonidalnej

Przyczyny powstawania torbieli włosowej pozostają niejasne. Najpopularniejsza teoria mówi, że torbiel pilonidalna tworzy się na skutek wnikania pod skórę włosów, co jest spowodowane przez siły działające podczas siadania i wstawania, a także osobniczą wrażliwość skóry. Choroba objawia się najczęściej pod postacią guza w okolicy krzyżowo-guzicznej, wypełnionego ropą i włosami. U małych dzieci przyczyny powstawania mogą być inne i mieć związek z organogenezą w życiu płodowym.

Bolesny problem

Z uwagi na lokalizację, w jakiej tworzą się torbiele pilonidalne często dochodzi do ich zakażenia, czego następstwem jest powstanie ropnia. Objawia się to pojawieniem bolesnego guza w okolicy szpary międzypośladkowej, z towarzyszącym zaczerwienieniem skóry, twardym naciekiem zapalnym i często gorączką. Z otworów skórnych torbieli może wyciekać ropna lub ropno-krwista wydzielina o specyficznym, nieprzyjemnym zapachu. Nieleczona choroba prowadzi do nawracających stanów zapalnych i infekcyjnych, często wymagających interwencji chirurgicznych.

Kwalifikacja do zabiegu

Podczas konsultacji lekarskiej lekarz, w oparciu o symptomy występujące u pacjenta oraz przeprowadzone badanie USG ocenia zmianę i stawia ostateczną diagnozę. Jeśli potwierdza ona torbiel pilonidalną lekarz ocenia stan ogólny pacjenta i podejmuje decyzje o zabiegu i metodzie jego wykonania.

Torbiel włosowa jest źródłem Twojego bólu i dyskomfortu?

Z myślą o pacjentach borykających się z torbielą pilonidalną stworzyliśmy Centrum Pilonidalne, które misją jest kompleksowa diagnostyka i leczenie torbieli włosowej.

Leczenie torbieli pilonidalnej

Typowe leczenie polega na radykalnym wycięciu torbieli przy pomocy różnych technik chirurgicznych – od prostego wycięcia do plastyki z użyciem przesuniętego płata skórnego. Klasyczne operacje wykonuje się w warunkach sali operacyjnej i znieczulenia rdzeniowego lub ogólnego i 2-3 dniowego pobytu w szpitalu. Z uwagi na operowaną okolicę odsetek infekcji ran pooperacyjnych jest tak wysoki, że część chirurgów nie zszywa w ogóle rany pozostawiając ją do otwartego gojenia przez ziarninowanie. W takim wypadku gojenie trwa nawet do kilku miesięcy!

Najnowszą i najmniej inwazyjną metodą leczenia torbieli pilonidalnej jest jej ablacji przy użyciu lasera (SiLaC). Do tego celu używa się jednorazowych światłowodów radialnych emitujących światło laserowe o długości fali 1470 nm. Po nacięciu jamy ropnia wykonuje się jej oczyszczenie, a następnie po wprowadzeniu włókna laserowego wykonuje się ablację torbieli. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych, więc pacjent bezpośrednio po jego wykonaniu może wrócić do domu. Dolegliwości bólowe po zabiegu są niewielkie, a rana po nacięciu ropnia goi się w ciągu kilku tygodni. Skuteczność zabiegu z użyciem lasera (SiLaC) jest bardzo wysoka i przewyższa większość najpopularniejszych technik chirurgicznych przy bardzo dobrym efekcie kosmetycznym.

Autor: VenoMedica
Prawa autorskie zastrzeżone.

Author: venomedica

Date: 2019-03-14