lek. Magdalena Sitarska

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej


Na co dzień jest Starszym Asystentem Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego przy ulicy Kamieńskiego. W swojej pracy klinicznej zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób nowotworowych piersi, w tym operacjami oszczędzającymi i rekonstrukcyjnymi. Przeprowadza również operacje onkologiczne przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby) oraz tarczycy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ESSO. Brała udział w wielu zagranicznych konferencjach oraz stażach. W 2011 roku odbyła kurs z technik chirurgicznych w chirurgii gastroenterologicznej w Davos, w 2015 roku odbyła staż na Oddziale Chorób Piersi w Europejskim Instytucie w Mediolanie – EIO, a w 2016 roku uczestniczyła w warsztatach technik rekonstrukcyjnych piersi w Budapeszcie.

Zdaniem pacjentów: